{"back":" \t\t\n\t\t\tBack<\/span>\n\t\t<\/a>\t\t\n\t\t","next":"\t\t\n\t\t\n\t\t\tNext<\/span>\n\t\t<\/a>\t\t\n\t\t","pagination":"\t\t\t

9<\/span> - 12<\/span> of 12<\/span><\/p>","items":["

\"Lemon<\/div>

Lemon & Sea Salt<\/h4>

70% Dark Chocolate<\/p>